Logo Zákaznícka linka

02/33 00 55 55

[[salutation]],

prinášame Vám prehľad najnovších videí uverejnených na stránke Videosemináre pre verejnú správu a samosprávu.

Novela zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z.

Video-seminár  sa venuje dlho očakávanej novele č.  395/2021 Z. z., ktorá novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá prináša zásadné zmeny vo fungovaní verejného obstarávania. Ide o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31. marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname, ktorý stanovuje novela, s účinnosťou od 1. augusta 2022, vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024.

video

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z.

Vo video-seminári  sme sa zaoberali prácou vo výške z pohľadu vyhlášky č.  147/2013 Z. z.Definovali sme si a vysvetlili rozdiely v jednotlivých pojmoch, ktoré sú z pohľadu BOZP pri práci vo výške podstatné a dôležité. Na záver sme formou otázok a odpovedí diskutovali o najčastejších problémoch, s ktorými sa účastníci a účastníčky stretli vo svojej praxi.

video

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Video-seminár  spracováva tému noviniek súvisiacich s nariadením GDPR a jeho správnu aplikáciu v roku 2022 pre prevádzkovateľov osobných údajov a širokú verejnosť, pričom nespracováva zmeny v samotnom texte nariadenia GDPR, ale len témy súvisiace s nariadením GDPR. Napriek tomu, že pre rok 2022 platí rovnaké znenie nariadenia GDPR, ako vstúpilo do platnosti v roku 2018 a nie sú plánované žiadne jeho zmeny, cieľom video-seminára je sumarizovať všetky dôležité metodické usmernenia a rozhodnutia k jeho výkladu, ktoré vydali rôzne orgány a sú považované na najrelevantnejšie a najzaujímavejšie pre prevádzkovateľov a širokú verejnosť.

video

Príjemné pozeranie a prácu s www.verejnasprava.vdu.sk Vám v mene celej redakcie praje

Lucia Žarnócaiová

Odborná redaktorka

Viac info
 
Zákaznícka linka:
02/33 00 55 55
Email:
lucia.zarnocaiova@dashofer.sk

www.verejnasprava.vdu.sk

Facebook   Linkedin   youtube

Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.