Logo Zákaznícka linka

02/33 00 55 55

[[salutation]],

prinášame Vám prehľad najnovších videí uverejnených na stránke Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia.

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Pripomenieme si zavedenie ePniek , rodičovskej dovolenky otcov počas prvých šiestich týždňov z roku 2022. Prejdeme si aktuálne hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov, mzdových príplatkov a ich zmenu v roku 2023.V oblasti sociálneho poistenia zmenu v spôsobe registrácie analytických údajov o zamestnancovi, a OOP pri dohodároch. V oblasti zdravotného poistenia to budú informácie o minimálnom zdravotnom odvode zamestnanca. Poslednou oblasťou bude daň zo závislej činnosti a daňový bonus na dieťa.

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023 (právny stav k 1.1.2023)

Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov.

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným štandardom

Atestácia štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom. V prípade záujmu o vykonanie atestácie je preto potrebné oboznámiť sa s tým, ako sú zadefinované podmienky atestačného konania v Zákone č. 138/2019 Z.z. ako aj so štruktúrou a obsahom profesijných štandardov. Obsahom prvej časti webinára budú informácie o podmienkach a priebehu atestačného konaniach. V druhej časti to budú odporúčania na postup pri zostavovaní atestačného portfólia pre 1. alebo 2. atestáciu pri preukazovaní požadovanej úrovne jednotlivých profesijných kompetencií.

Príjemné pozeranie a prácu s https://skoly.vdu.sk/ Vám v mene celej redakcie praje

Bc. Emilija Verešová
Odborná redaktorka

Viac info
 
Zákaznícka linka:
02/33 00 55 55
Email:
emilija.veresova@dashofer.sk

www.skoly.vdu.sk

Facebook   Linkedin   youtube

Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.