Logo Zákaznícka linka

02/33 00 55 55

[[salutation]],

prinášame Vám prehľad najnovších videí uverejnených na stránke Vzdelávanie pre školy a školské zariadenia.

Čo by bolo dobré aby si školy zapracovali do materiálov z pohľadu novej legislatívy

Obsahom webinára je prehľad najčastejšie používaných vnútorných aktov riadenia školy v nadväznosti na ich účelové určenie a obsahové zameranie. Uvádza aj odporúčané postupy pri ich tvorbe. Následne sa zameriava na najvýznamnejšie dokumenty, do ktorých sa premietajú podrobnosti z ustanovení právnych predpisov a čo sa odporúča upraviť v smerniciach. Poukazuje aj na najvýznamnejšie zmeny v dokumentácii.

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024

Webinár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených na sociálnom zabezpečení v SR.

Počas webinára sumarizujeme prehľad aktuálnych legislatívnych zmien a zmien v aplikačnej praxi. Osobitná pozornosť je venovaná účinným zmenám (novelám, nariadeniam vlády SR), ktoré majú priamy vplyv na podnikateľské subjekty (zamestnávateľov, SZČO), zamestnancov a poistencov v systéme sociálneho zabezpečenia SR, a to od 1. januára 2024. Rozoberáme súvisiace administratívne postupy, ktoré tieto zmeny vyžadujú. Počas otázok účastníkov poskytujeme právny názor na jednotlivé problémy z praxe a odporúčania ich riešení.

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024

V úvode webinára si pripomenieme účinnosť novely zákona o DPH, prijatej ešte v roku 2022, a to konkrétne týkajúcej sa záznamovej povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Témou sú aj účinné zmeny v roku 2024. Ďalej sa zaoberáme kľúčovými zmenami vládnych zmien zákona o DPH, ktorý bol schválený parlamentom 24.4.2024. Účinnosť nadobúdajú postupne, primárne však od 1.1.2025. Hlavným dôvodom navrhovanej úpravy zákona o DPH je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky.

Pozývame vás vypočuť si podcast vydavateľstva Verlag Dashöfer na týchto platformách:

Príjemné pozeranie a prácu s https://skoly.vdu.sk/ Vám v mene celej redakcie praje

Bc. Emilija Verešová
Odborná redaktorka

Viac info

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Podcasty pre profesionálov

Podcasty

 
Zákaznícka linka:
02/33 00 55 55
Email:
emilija.veresova@dashofer.sk

www.skoly.vdu.sk

Facebook   Linkedin   youtube

Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.
 
Odhlásiť z odberu sa môžete TU.