Logo Zákaznícka linka

02/33 00 55 55

[[salutation]],

prinášame Vám prehľad najnovších videí uverejnených na stránke Verlag Dashöfer Univerzita.

Zmeny v zákone o DPH v roku 2024

V úvode webinára si pripomenieme účinnosť novely zákona o DPH, prijatej ešte v roku 2022, a to konkrétne týkajúcej sa záznamovej povinnosti tuzemských poskytovateľov platobných služieb. Témou sú aj účinné zmeny v roku 2024. Ďalej sa zaoberáme kľúčovými zmenami vládnych zmien zákona o DPH, ktorý bol schválený parlamentom 24.4.2024. Účinnosť nadobúdajú postupne, primárne však od 1.1.2025. Hlavným dôvodom navrhovanej úpravy zákona o DPH je transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/285 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky, a nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu a výmenu informácií na účely monitorovania správneho uplatňovania osobitnej úpravy pre malé podniky.

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu účtovníctva v roku 2024 - príklady z praxe

Webinár sa zameriava na elektronické vedenie účtovnej dokumentácie, tzv. digitalizáciu a nadväzne na to na elektronickú archiváciu dokumentácie. Popisuje základné legislatívne východiská pre elektronickú archiváciu dokumentov, ako aj možnosti vedenia elektronickej dokumentácie. Záver popisuje dobu uchovávania dokumentácie a povinnosti počas tejto doby.

Zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práva za rok 2023

Webinár je zameraný na zaujímavé rozsudky z oblasti pracovného práca, pričom prím bude venovaný judikatúre Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v kontexte pracovnej disciplíny, ponukovej povinnosti zamestnávateľa a miesta výkonu práce.

Pozývame vás vypočuť si podcast vydavateľstva Verlag Dashöfer na týchto platformách:

Príjemné pozeranie a prácu s www.vdu.sk Vám v mene celej redakcie praje

Bc. Emilija Verešová
Odborná redaktorka

Viac info

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Podcasty pre profesionálov

Podcasty

 
Zákaznícka linka:
02/33 00 55 55
Email:
emilija.veresova@dashofer.sk

www.vdu.sk

Facebook   Linkedin   youtube

Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.
 
Odhlásiť z odberu sa môžete TU.