Logo Zákaznícka linka

02/33 00 55 55

[[salutation]],

prinášame Vám prehľad najnovších videí uverejnených na stránke Videoškolenia pre verejnú správu a samosprávu.

Rozpočtové hospodárenie v samosprávach a ich ROPO a príspevkových organizáciách v roku 2023

Webinár poskytne dôležité informácie k procesu zostavovania rozpočtu štátnej správy a samosprávy. Vysvetlené bude pravidlá zostavovania rozpočtu a štruktúre rozpočtov samosprávy. Po vysvetlení praktickým postupov zostavenia rozpočtu bude podaná informácia a triedení rozpočtových príjmov a výdavkov a zachytávanie informácií o plnení a čerpaní rozpočtu vo výkaze Fin 1-12. &zároveň bude po vysvetlení postupu uzatvorenia rozpočtového hospodárenia v nadväznosti na účtovnú závierku. V prezentácii sú zároveň zachytené významné zmeny zákonov upravujúcich rozpočtového hospodárenia štátnej správy a samosprávy pltné pre rok 2023.Zdvíhacie práce na stavenisku

Zameranie webinára bude na zdvíhacie práce na stavenisku počas, ktorých je nevyhnutné zosúladiť jednak prácu a pohyb osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a samotné zdvíhanie a operácie s tým spojené. Povieme si prečo je dôležité vyhradiť si miesto zdvíhacích prác, ako správne toto miesto označiť a vyznačiť, ako kontrolovať dodržiavanie zákazu vstupu do takto označeného miesta. Ďalšou dôležitou vecou je dorozumievanie sa žeriavnika ,viazača bremien a osoby sprevádzajúcej bremeno. Ako postupovať keď už sa stane nežiaduca udalosť a s tým spojené vyšetrovanie.Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Pripomenieme si zavedenie ePniek , rodičovskej dovolenky otcov počas prvých šiestich týždňov z roku 2022. Prejdeme si aktuálne hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov, mzdových príplatkov a ich zmenu v roku 2023.V oblasti sociálneho poistenia zmenu v spôsobe registrácie analytických údajov o zamestnancovi, a OOP pri dohodároch. V oblasti zdravotného poistenia to budú informácie o minimálnom zdravotnom odvode zamestnanca. Poslednou oblasťou bude daň zo závislej činnosti a daňový bonus na dieťa.

Príjemné pozeranie a prácu s www.verejnasprava.vdu.sk Vám v mene celej redakcie praje
Bc. Emilija Verešová
Odborná redaktorka

Viac info
 
Zákaznícka linka:
02/33 00 55 55
Email:
emilija.veresova@dashofer.sk

www.verejnasprava.vdu.sk

Facebook   Linkedin   youtube

Dovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.