Biznis info - Firma a koronavírus
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 72/2020

[[salutation]],

viete ako získať príspevok v rámci projektu PRVÁ POMOC+, ak ste SZČO? Viac sa dočítate v článku:

Podmienky pre získanie príspevku "Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem" podľa Opatrenia č. 4A a 4B - Prvá pomoc +

Európska komisia spustila nový systém podávania sťažností na oznamovanie prekážok prístupu na trh a porušení záväzkov v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja, ktoré sú stanovené v obchodných dohodách EÚ a v rámci všeobecného systému preferencií.

Od 1. januára 2021 dochádza k zmenám v účtovníctve. Upozorňujeme Vás na najčastejšie otázky a odpovede, ktoré by sa Vám mohli pri Vašej práci hodiť. Viac informácii sa dozviete tu.

Pravdepodobne sa upraví práca z domu. Od marca budúceho roka by mal Zákonník práce konkrétnejšie upraviť prácu z domu. Domáckou prácou alebo teleprácou bude taká práca, ktorá sa pravidelne vykonáva v domácnosti zamestnanca. Vtedy vznikajú firmám nové povinnosti. Pri domáckej práci, resp. telepráci musí zamestnávateľ zabezpečiť pracovné prostriedky na výkon práce. Ak to nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Vtedy mu však bude firma povinná uhradiť zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných prostriedkov.

Sme s Vami a robíme všetko preto, aby sme Vás odbornými informáciami každý deň informovali. Napíšte nám čo by Vám v tejto situácii z hľadiska odborných informácii pomohlo:

Pošlite nám Váš podnet na odborné informácie tu. 

S prianím príjemného čítania

S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.


Potrebné zákony pre orientáciu sa v problematike nastavenia chodu firmy v súvislosti s koronavírusom

Zákonník práce

Zákon o sociálnom poistení

Obchodný zákonník

Odborné články na vybrané témy

Nové vymeriavacie základy pre platenie poistného od 1. januára 2021

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa upozorňuje ...

Podnikatelia sú proti zatváraniu terás reštaurácií, lebo by to výrazne poškodilo gastropodnikanie

Iniciatíva Zachráňme gastro! vyzýva poradné konzílium premiéra Igora Matoviča, aby znova radikálne nezasahovalo do existujúceho, už aj tak veľmi okliešteného gastropodnikania. Ako informoval Ján Laš z iniciatívy, majitelia reštaurácii po zavretí interiérov ...
Európska komisia spustila nový systém podávania sťažností na oznamovanie prekážok prístupu na trh aporušení záväzkov voblasti obchodu audržateľného rozvoja, ktoré sú stanovené vobchodných dohodách EÚ avrámci všeobecného systému preferencií. Európska komisia ...

Aj napriek pandémii pribudlo na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka takmer 15 000 firiem

Aj napriek pandémii spojenej so šírením ochorenia COVID-19 pribudlo na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka 14 676 firiem. Vyplýva to z údajov spoločnosti Bisnode. Za celý vlaňajší rok vzniklo rekordných 21 443 nových podnikov, aktuálne čísla teda ...

Zákonník práce má od marca upraviť prácu z domu, firmám vzniknú nové povinnosti

Od marca budúceho roka by mal Zákonník práce konkrétnejšie upraviť prácu z domu. Domáckou prácou alebo teleprácou bude taká práca, ktorá sa pravidelne vykonáva v domácnosti zamestnanca. Vtedy vznikajú firmám nové povinnosti. Pri domáckej práci, resp. telepráci ...

Sociálna poisťovňa zverejňuje dlžníkov s dlhom od 5 eur

Sociálna poisťovňa mení minimálnu sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do zoznamu dlžníkov na webovej stránke Sociálnej poisťovne, a to z 3,32 eura na 5,00 eur. V zozname dlžníkov teda od 16. novembra 2020 sú uvedení dlžníci, ktorí Sociálnej poisťovni ...

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie majú ešte dva týždne na podanie žiadosti o dotáciu na nájomné

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie koronavírusu majú ešte dva týždne na to, aby požiadali štát o dotáciu na nájomné. Na Ministerstvo hospodárstva SR sa totiž môžu obrátiť do konca novembra. Ako ďalej informoval rezort, doteraz vyplatil 14 787 žiadostí ...

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie majú ešte dva týždne na podanie žiadosti o dotáciu na nájomné

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie koronavírusu majú ešte dva týždne na to, aby požiadali štát o dotáciu na nájomné. Na Ministerstvo hospodárstva SR sa totiž môžu obrátiť do konca novembra. Ako ďalej informoval rezort, doteraz vyplatil 14 787 žiadostí ...

Online kniha

Označovanie potravín v EÚ

V online knihe Označovanie potravín v EÚ sa nachádzajú odborne spracované informácie týkajúce sa všetkých podstatných zákonných náležitostí, ktoré súvisia s označovaním potravín v rámci EÚ. Online kniha sa venuje požiadavkám na označovanie potravín, ktoré sú obsiahnuté v nariadení č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, a ktoré dopĺňa viacero ustanovení uplatniteľných za určitých okolností na všetky potraviny alebo na určité kategórie potravín. Viac info...

OBJEDNAŤ

Audiozáznam

Pripravili sme pre Vás audiozáznam: Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?, ktorý si môžete zakúpiť TU.

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom:

Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Tu si môžete stiahnuť potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov, takzvaných pendlerov, o výkone zamestnania.

Pre koho je určený?

Pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte. Taktiež pre osoby, ktoré nie sú občanmi SR a majú trvalý alebo prechodný pobyt v susednom štáte v prihraničných oblastiach do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a miesto výkonu práce majú na Slovensku, taktiež do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Toto tlačivo nepotrebujú občania SR, ktorí bývajú v prihraničnej oblasti (do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu).

Platí to aj pre živnostníkov?

Áno, trvalý pracovný pomer nie je podmienkou, môže ísť aj o živnostníka.

Zahŕňa formulár aj partnerov a deti?

Áno, s týmto potvrdením môžu hranice prekračovať aj osoby, ktoré s držiteľom potvrdenia žijú v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranice v jeho sprievode.

Dokedy je potvrdenie platné?

V súčasnosti má potvrdenie neobmedzenú platnosť. Treba však myslieť na to, že jeho súčasťou je aj čestné prehlásenie o tom, že pracovnoprávny vzťah trvá aj v súčasnosti.


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.