Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 1/2021
Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S pozdravom
Verlag Dashöfer s.r.o.

Facebook
www.uad.sk
Účtovníctvo, dane, mzdy
www.mup.sk
Mzdové účtovníctvo a personalistika

Podnikatelia už nebudú musieť od 1. januára 2022 preukazovať výšku svojho stravného daňovým dokladom

Zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vynaloží nejakú sumu, nehľadiac na to, ako si túto stravu zabezpečí. Dokladovanie týchto drobných súm predstavuje pre podnikateľov značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra. Návrhom sa má tiež od začiatku budúceho roku zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie.

Cestovné kancelárie dostanú návratnú finančnú výpomoc na zabezpečenie ich likvidity

Vláda schválila návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu z dielne ministerstva financií. Keďže obvyklý tok peňazí zastavila a cestovné kancelárie nedokázali klientom vrátiť zálohy na nezrealizované či stornované zájazdy, potrebujú rýchlu pomoc zo strany štátu.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v roku 2021

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie ako súčasť odvodov na sociálne zabezpečenie sú akceptované ako daňový výdavok zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby. Zároveň príspevky platené zamestnávateľom ako súčasť odvodov zamestnávateľa sú u zamestnancov oslobodené od dane.

Home office a jeho právny režim po pandémii COVID-19

Pri dočasnej práci z domu Zákonník práce nehovorí o žiadnych jeho podmienkach. Preto je určite vhodné si ich so zamestnancom vopred dohodnúť a zakotviť napríklad v internom predpise, s ktorým musí byť zamestnanec preukázateľne oboznámený alebo v dodatku k pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je pritom povinný brať do úvahy prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj prestávky pri práci so zobrazovacou jednotkou.

www.szcoportal.sk
SZČO portál
www.dph.sk
Online portál DPH

Prvá pomoc pokračuje napojením na COVID automat

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie, dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení a oživovaniu ekonomickej aktivity. Mení sa nastavenie schémy štátnej pomoci s cieľom zodpovedne prinášať efektívnu a adresnú pomoc. Od júla 2021 bude Prvá pomoc napojená na COVID automat, tzn. výška poskytovanej pomoci sa bude odvíjať od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. júna

Ministerstvo vnútra opakovane upozorňuje, že ak plánujete v dohľadnej dobe začať využívať elektronický podpis s použitím občianskeho preukazu, je potrebné si do 25. júna 2021 zabezpečiť certifikáty pre jeho vytváranie. Po tomto dátume v prípade potreby e-podpisu budete musieť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu.

Príprava na ohlásenú daňovú kontrolu na DPH

S miestom výkonu daňovej kontroly je v praxi spojené hlavne to, že na tomto mieste by sa mali nachádzať doklady, ktoré budú predmetom daňovej kontroly. Je preto praktickejšie vykonať daňovú kontrolu u daňovníka, kde sa doklady pôvodne nachádzajú, najmä ak ide o väčší počet dokladov.

Finančná správa sprístupnila nový portál na preclievanie zásielok z krajín mimo EÚ

Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Slúžiť bude od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150,00 €. Klienti sa tak môžu oboznámiť s verejnou zónou nového portálu na preclievanie. Privátnu zónu, v ktorej budú klienti preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca júna.


ODPORÚČAME

Pripravili sme pre vás nový audiozáznam Stravné zamestnancov od 1. 3. 2021 – Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný FS SR:
VIAC INFO / OBJEDNÁVKA

banner


VZDELÁVAJTE SA

Názov semináraDátum a miesto
Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu
29.6.2021  ONLINE
Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021
2.7.2021  ONLINE
Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021
7.7.2021  ONLINE
Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020
12.7.2021  ONLINE
Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021
14.7.2021  ONLINE
Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
8.9.2021  ONLINE
DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch
9.9.2021  Bratislava
Výklad stavebného zákona (líniové stavby)
13.9.2021  ONLINE
Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021
22.9.2021  ONLINE

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.