Bezplatné e-noviny pre školy

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 9/2022
Odhlásiť sa z odberu novín


[[salutation]],

Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok) je určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Sumy minimálnej mzdy sa určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

Konkrétna pomoc pre žiakov z Ukrajiny a školy, ktoré ich zaradia do vyučovania. Rezort školstva vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude možné zamestnať aj ukrajinských učiteľov alebo asistentov učiteľa.

Počnúc 1. septembrom 2022 došlo k novelizácii tohto nariadenia, ktorá bola uskutočnená účinnosťou nariadenia vlády SR č. 297/2022 Z. z. Nariadením vlády č. 200/2019 Z. z. sú ustanovené paušálne výšky pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa čl. 40 ods. 1 ZFEÚ v platnom znení na vykonávanie školského programu na dodávanie alebo distribúciu ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov, ako aj zoznam týchto poľnohospodárskych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu možno v rámci vykonávania školského programu v Slovenskej republike výlučne poskytovať pomoc.

Predplatiteľov produktu Škola efektívne upozorňujeme na webináre otázok a odpovedí:

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2022

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 26.9.2022

Čas konania: 9:00 – 12:00

Ak nie ste ešte našim predplatiteľom a chcete sa ním stať a dozvedieť sa o našich produktoch viac volajte: 0918 850 790.

S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Články

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023

Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok) je určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Školám, ktoré vzdelávajú žiakov z Ukrajiny, Ministerstvo školstva pomôže s preplatením nákladov

Konkrétna pomoc pre žiakov z Ukrajiny a školy, ktoré ich zaradia do vyučovania. Rezort školstva vyčlenil jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na tunajšej základnej alebo strednej škole. Zároveň budú podporené aj jazykové kurzy pre deti cudzincov, školám budú preplácané cez takzvané dohodovacie konanie. Vďaka „Lex Ukrajina“ bude možné zamestnať aj ukrajinských učiteľov alebo asistentov učiteľa.

Podrobnosti k nariadeniu 297/2022 Z. z. - nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov.

Nariadením vlády č. 200/2019 Z. z. sú ustanovené paušálne výšky pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie a z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov podľa čl. 40 ods. 1 ZFEÚ v platnom znení na vykonávanie školského programu na dodávanie alebo distribúciu ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov...

Pracovné právo

V novom školskom roku bude na školách pôsobiť viac ako 6 700 asistentov učiteľa, pribudnú aj zdravotní pracovníci

Atestačné konanie atestačné portfólio.

Právomoci akademickej samosprávy vysokých škôl sa zmenia, upraví sa aj voľba rektorov

Smernice

Stredná škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmi

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

Mohli by ste využiť pri Vašej činnosti

Pripravili sme pre Vás odborný časopis: Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy, ktorú si môžete zakúpiť TU.

Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy