Bezplatné e-noviny pre školy

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 1/2023
Odhlásiť sa z odberu novín


[[salutation]],

v najnovších bezplatných Novinách pre učiteľa sa dočítate o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR intenzívne pracuje na digitalizácii. Verejné obstarávanie technológií realizovalo na základe požiadaviek pedagogických a odborných zamestnancov i riaditeľov škôl. Reflektované by tak mali byť reálne potreby v školstve. Ako informuje rezort školstva v tlačovej správe, digitálne vybavenie by do škôl malo byť dodávané v dohľadnom čase.

Na transformáciu poradenského systému uskutočnenú novelou č. 415/2021 Z. z., ktorou sa novelizoval školský zákon, bolo ponechané obdobie jedného roka, aby sa súčasné školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie mohli nastaviť na nové podmienky a od 1. januára 2023 fungovať v novom systéme ako zariadenia poradenstva a prevencie.

Na dvojročných učebných odboroch prevládajú žiaci a žiačky z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Ide o viac než polovicu žiakov týchto odborov. Dvojročné učebné odbory by mali pripraviť žiakov stredných odborných škôl na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zisťovala v školskom roku 2021/2022 zaistenie materiálno-technických, priestorových a personálnych podmienok, a tiež stav ich organizácie. ŠŠI to uvádza na svojej webstránke.

Predplatiteľov odborného portálu upozorňujeme na webináre otázok a odpovedí:

Zmeny v školskej legislatíve 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 27. 1. 2023

Čas konania: 14:00 – 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

 
Ak nie ste ešte našim predplatiteľom a chcete sa ním stať a dozvedieť sa o našich produktoch viac, volajte: 0918 850 790.

Príjemné čítanie v mene celej redakcie želá

Mgr. Zuzana Bližňáková

S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Články

Ministerstvo školstva intenzívne pracuje na digitalizácii

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR intenzívne pracuje na digitalizácii. Verejné obstarávanie technológií realizovalo na základe požiadaviek pedagogických a odborných zamestnancov i riaditeľov škôl. Reflektované by tak mali byť reálne potreby v školstve. Ako informuje rezort školstva ...

Zariadenia poradenstva a prevencie po 1. januári 2023

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Na transformáciu poradenského systému uskutočnenú novelou č. 415/2021 Z. z. , ktorou sa novelizoval školský zákon, bolo ponechané obdobie jedného roka, aby sa súčasné školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie mohli nastaviť na nové podmienky a od 1. januára 2023 ...

Na dvojročných učebných odboroch prevládajú žiaci a žiačky z prostredia marginalizovaných rómskych komunít

... Na dvojročných učebných odboroch prevládajú žiaci a žiačky z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Ide o viac než polovicu žiakov týchto odborov. Dvojročné učebné odbory by mali pripraviť žiakov stredných odborných škôl na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania. Štátna školská inšpekcia ...

Pracovné právo

Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023

... Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023. S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme Nariadením vlády Slovenskej republiky č. ...

Valorizácia miezd v školstve od januára 2023 bude aj v prípade neschválenia štátneho rozpočtu

... Minister školstva po stredajšom rokovaní vlády to uviedol, že valorizácia miezd v školstve od januára 2023 o desať percent a od septembra 2023 o ďalších 12 percent je daná zákonom. Preto učitelia peniaze dostanú zo zákona, aj keď neprejde v parlamente štátny rozpočet. ...

Schválený štátny rozpočet pre kapitolu školstva na rok 2023 je v sume 4,03 miliárd eur

... Pre kapitolu školstva to predstavuje 4,03 miliárd eur pre rok 2023, pričom oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je tento rozpočet vyšší o 387 miliónov eur. Zvýšenie je najmä z dôvodu valorizácie platov učiteľov od januára 10 % a od septembra 12 %. BRATISLAVA 3. januára – Národná rada SR koncom minulého roka schválila štátny rozpočet na rok 2023. ...

Smernice

Základná škola – Smernica – Evalvácia

... Čo je evalvácia, sebaevalvácia a k čomu slúži? Prvý problém s evalváciou pri tvorbe a realizácií ŠVP Prvým problémom býva samo slovo - evalvácia (autoevalvácia, sebaevalvácia, prípadne vonkajšia evalvácia), pretože môže niektorých učiteľov odradzovať už tým, ako cudzo nám znie. ...

Stredná škola – Smernica – Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou

... Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať  preddavky mesiac vopred. Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    Faktúra dodávateľa ...

Mohli by ste využiť pri Vašej činnosti

Pripravili sme pre Vás odborný časopis: Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy, ktorú si môžete zakúpiť TU.

Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy