Bezplatné e-noviny pre školy

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 5/2024
Odhlásiť sa z odberu novín


[[salutation]],

v najnovšom vydaní bezplatných Novín pre učiteľa sa zamyslíme nad účtovaním štipendií na stredných školách. Štipendiá môžu byť udelené buď ako sociálne alebo ako mimoriadne. Mimoriadne štipendiá sú prideľované na základe odporúčania triedneho učiteľa, ktoré je následne prerokované pedagogickou radou školy, a financujú sa prostriedkami z darov poskytnutých škole. Sociálne štipendiá sú prideľované od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o ich priznanie.

Zaoberať sa budeme tiež stratégiou, ako neštátnym zariadeniam poradenstva a prevencie umožniť získavať finančné prostriedky za ich odborné služby priamo od obcí alebo škôl. Finančné zdroje pre tieto zariadenia boli doteraz pevne regulované zákonom č. 597/2003 Z. z. Nová legislatíva znamená, že od 1. januára 2024 nebudú tieto zariadenia financované z rozpočtu obcí, ale budú dostávať normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu.

Poznáte kategórie pedagogických zamestnancov, ktorí majú na starosti realizáciu vzdelávacieho programu v školách? Učitelia sa venujú výchove a vzdelávaniu detí, žiakov alebo poslucháčov a sú zodpovední za kvalitu vzdelávania a jeho výsledky. Školskí tréneri potom majú na starosti športovú prípravu žiakov. Podrobnosti o jednotlivých skupinách pedagogických zamestnancov možno nájsť v § 20 zákona č. 138/2019 Z. z.

P.S.: Zaujíma vás, ako efektívne viesť a motivovať rôzne generácie zamestnancov vo vašej firme? Ak áno, nezmeškajte náš seminár s názvom ,,Vedenie a motivácia generácií XYZ“, kde získate kľúčové vedomosti o pracovných očakávaniach a rôznych motiváciách. Seminár sa uskutoční dňa 14. 5. 2024!

S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Články

Pracovné právo

Smernice

Mohli by ste využiť pri Vašej činnosti

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo - Podcasty pre profesionálov

Podcasty


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.