Aktuality z oblasti potravín Verlag Dashöfer s.r.o.
Aktuality z oblasti potravín
Bezplatné e-mail noviny
1/2023
Právne predpisy

[[salutation]],

v aktuálnom čísle bezplatných enovín – Aktuality z oblasti potravín – sa dočítate o výstavbe tzv. degummingu (odslizenie) s maximálnou ročnou výrobnou kapacitou 76 tis. ton by mala byť hotová 31. decembra 2022. Zároveň spoločnosť pripravila štúdiu realizovateľnosti, k čomu ju aj zaviazalo Memorandum. Podľa jej záverov je ešte potrebné urobiť ďalšie investície do zariadení tak, aby bola možná produkcia jedlého repkového oleja. Takto vyrobený rastlinný olej by však nebol podľa záverov štúdie konkurencieschopný. Bude Slovenská republika sebestačná v jedlom repkovom oleji? Viac sa dočítate tu.

POZOR! Nezabudnite si skontrolovať obsah medu pri jeho výrobe. Vzorka medu, v ktorej bola laboratórnou analýzou zistená prítomnosť tylozínu na koncentračnej úrovni 2,8 µg/kg, bola odobratá RVPS Banská Bystrica v rámci cielenej kontroly Vianoce, ktorá bola vyhlásená ŠVPS SR. Kontroly medu prebiehali v rámci plánovaných odberov jednotlivých Regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Viac informácií tu.

Mali by ste vedieť, že ak predávate potraviny alebo nápoje v EÚ, musíte uviesť základné informácie, aby konečný spotrebiteľ mohol prijať podložené rozhodnutie o ich kúpe. Aké údaje máte povinnosť uvádzať pre konečného spotrebiteľa?

Na úrovni Európske únie boli už v roku 2023 prijaté právne predpisy:

Ing. Nadežda Fuksová Ing. Nadežda Fuksová
Ing. Nadežda Fuksová
Osobná poradkyňa pre odborný časopis www.potraviny.dashofer.sk
02/33 00 52 12, nadezda.fuksova@dashofer.sk


Novinky a aktuálne informácie zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR


Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania

Na základe zvýšeného záujmu spotrebiteľov SR nakupovať potraviny cez internet boli vykonané u prevádzkovateľov internetového obchodu v mesiacoch november až december 2022 cielené kontroly v zmysle zákona NR SR o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zamerané na overenie dodržiavania pravidiel chráneného označovania. Viac informácií sa dočítate tu.
Novinky a aktuálne informácie z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR


Agrorezort vyhlasuje výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie

V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pomocnú ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je 5 miliónov EUR a tieto prostriedky sú zabezpečené z  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022.  Prostriedky sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a zariadení,  materiálno-technického vybavenia  a na  prepravu týchto potravín, vrátane špeciálnych automobilov. Výzvu bude realizovať Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA). Viac informácií sa dočítate tu.
Ponuka produktov


Pripravili sme pre Vás online knihu: Označovanie potravín v EÚ, ktorý si môžete zakúpiť TU.

Označovanie potravín v EÚDovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.

Copyright © 1997 -  2023 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1