Aktuality z oblasti potravín Verlag Dashöfer s.r.o.
Aktuality z oblasti potravín
Bezplatné e-mail noviny
6/2021
Právne predpisy

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.

Ing. Nadežda Fuksová
Ing. Nadežda Fuksová Ing. Nadežda Fuksová
Osobná poradkyňa pre odborný časopis www.potraviny.dashofer.sk
02/33 00 52 12
nadezda.fuksova@dashofer.sk


Novinky a aktuálne informácie zo Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR


ZMENA V HRANIČNÝCH KONTROLÁCH NA UK STRANE •

Požiadavka predbežného oznámenia dovozu agropotravinárskych výrobkov sa zavedie 1. januára 2022 (na rozdiel od 1.októbra 2021).

Požiadavka vývozného zdravotného certifikátu sa posúva z 1.októbra 2021 na 1. júla 2022.

Požiadavka fytosanitárneho osvedčenia a fyzických kontrol SPS tovaru budú zavedené 1.júla 2022 (na rozdiel od 1.januára 2022).

Požiadavka prehlásenia o bezpečnosti a ochrane dovozov bude zavedená 1. júla 2022 (na rozdiel od 1.januára 2022).

Harmonogram odstránenia súčasných vecných bremien v súvislosti s úplnými colnými kontrolami a zavedením colných kontrol zostáva od plánovaného 1. januára 2022 nezmenený.

BREXIT: vývoz a dovoz živých zvierat, živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska od 1.1.2021

V obchode so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi platia od 1. 1. 2021 nasledujúce zmeny: • Dovozy živých zvierat a produktov z Veľkej Británie podliehajú dovozným požiadavkám EU a úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach EU. Zásielky z EU, ktoré budú prechádzať cez Veľkú Britániu, budú tiež podliehať povinným kontrolám v mieste ich opätovného vstupu do EU. • Vývozy živých zvierat a produktov z EU do Veľkej Británie podliehajú britským dovozným opatreniam, ktoré sú zavedené postupne v troch fázach od 1. januára do 1. júla 2021. • V Severnom Írsku sa uplatňuje Protokol o Írsku a Severnom Írsku. Aby sa predišlo vzniku „tvrdej“ hranice na Írskom ostrove a aby sa ochránila integrita trhu EU, uplatňujú sa v Severnom Írsku veterinárne a rastlinolekárske pravidlá EU a na zvieratá a produkty prichádzajúce do Severného Írska z Veľkej Británie a iných tretích krajín sa vzťahujú pohraničné kontroly. Treba zdôrazniť, že je potrebné rozlišovať medzi Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Veľkou Britániou (Anglicko, Wales a Škótsko), pretože v Severnom Írsku by sa mali aj po 31. decembri 2020 uplatňovať sanitárne a fytosanitárne predpisy EU.

Viac informácii sa dočítate tu.

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2021

Priebežné výsledky úradných kontrol ŠVPS SR za mesiac august ukazujú, že rada prevádzkovateľov potravinárskych podnikov najčastejšie nedodržiava hygienu prevádzkarne, hygienu predaja, skladovania a hygienu technologického zariadenia zo všetkých zistených nedostatkov.

Viac informácií sa dočítate tu.
Novinky a aktuálne informácie z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR


Najlepšie vitamíny dopestujeme rovno doma. Kupujme slovenské jablká

Sezóna oberačiek jabĺk je v plnom prúde, v ovocných sadoch pri Dunajskej Lužnej sa na priebeh prác bol pozrieť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Pri tejto príležitosti odporučil slovenským spotrebiteľom nákup a konzumáciu našich jabĺk. Zároveň s ovocinármi prediskutoval ich aktuálne problémy aj investičné potreby do novej výsadby s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť v EÚ.

,,Tohtoročná úroda slovenských jabĺk je kvalitná, preto ich určite odporúčam našim spotrebiteľom, a tiež, aby venovali pozornosť pri nákupe ovocia krajine pôvodu. Okrem zdravého jablka ovocinári garantujú jeho čerstvosť. Spotrebitelia by si mali uvedomiť, že dodávateľský reťazec je v prípade našich jabĺk krátky, ovocie nestojí v skladoch, či prepravných kontajneroch, zároveň ovocinári nemusia používať toľko ošetrujúcich prípravkov. Naše jablká sú zdravšie, na stole ich máme priamo zo sadov," uviedol minister Samuel Vlčan.

Ministerstvo venuje rozvoju ovocinárstva zvýšenú pozornosť, ide totiž o tradičné odvetvie s vysokým potenciálom rozvoja regiónov. S cieľom podporiť výsadbu ovocných sadov aj technologicky inovovať ovocinárske podniky vyhlási Pôdohospodárska platobná agentúra v najbližšom období dve projektové výzvy. S celkovými alokáciami 159 miliónov a 170 miliónov eur. Tieto výzvy sú špeciálne určené aj na podporu mladých farmárov.

Pôdohospodárska platobná agentúra už vyhodnocuje žiadosti o úľavy na environmentálnej dani, tzv. zelenú naftu, ovocinári požiadali o úľavy v celkovej výške 128 879,49 eur.

V novom eurofondovom období do roku 2027 pripravuje rezort zvýšenú podporu ovocinárom. Viazané platby sa zo súčasných 400 eur/ha zvýšia v priemere na 700 eur/ha a bude podporených až 3400 ha s celkovou alokáciou 2,4 milióna eur na celé obdobie rokov 2023 - 2027. Vzrastie aj podpora ekologickej produkcie. Napríklad ovocné sady budú podporené sadzbou 800 €/ha v porovnaní so sadzbou z minulosti na úrovni cca. 670 eur/ha. Ovocie produkované v integrovanej produkcii bude podporené tiež zvýšenou sadzbou na úrovni 700 eur/ha v porovnaní so súčasnou sadzbou 500 eur/ha. Okrem hektárovej podpory budú ovocinári podporení aj investičnou podporou a finančnými nástrojmi. Celkový objem na investície je 366 mil. eur v rokoch 2023 – 2027, teda pri integrovanej produkcii zvyšujeme podporu na hektár sadu z 900 eur na 1 400 eur.

V tomto školskom roku pokračuje aj Školský program, v rámci ktorého ovocinári dodávajú čerstvé ovocie do škôl. Vďaka programu dostávajú tisíce žiakov produkty našich sadov, pestujú zdravé stravovacie návyky a konzumujú vitamíny v ich prirodzenej forme.
Ponuka produktov


Pripravili sme pre Vás online knihu: Označovanie potravín v EÚ, ktorý si môžete zakúpiť TU.

Označovanie potravín v EÚDovoľte, aby sme Vás informovali o nových informáciách pre Vás ako nášho zákazníka ohľadom ochrany osobných údajov.

Copyright © 1997 -  2021 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1