Biznis info
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 19/2022

[[salutation]],

v súčasnosti sa s digitalizáciou stretávame takmer na každom kroku, v rôznych oblastiach. K digitalizácii HR procesov pristupuje v posledných rokoch čoraz viac spoločností. Ide o krok, ktorý so sebou prináša úsporu nákladov, väčšiu efektivitu práce, značnú mieru automatizácie a rovnako aj flexibilitu pre zamestnancov a zamestnávateľa. Digitalizácia sa prejavuje najmä v tom, že zamestnanci nemusia nosiť papierové dokumenty osobne na HR oddelenie, podobne je zaužívaný systém evidencie a spracovávania dochádzkových dát. Tento moderný systém je obľúbený, pretože šetrí čas pri osobnej komunikácii, ktorá sa dá riešiť aj online.

Upriamte, prosím, pozornosť! Každý zamestnanec, podľa Zákonníka práce, ktorý odpracuje pracovnú zmenu napr. cez víkend má nárok, okrem dohodnutej mzdy, aj na mzdové zvýhodnenie, tzv. príplatok. Aj keď sa od 1.1.2023 mení minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda, tak v porovnaní s rokom 2022 sa však nemení väčšia časť príplatkov. V článku Príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu pre rok 2023 sa dozviete, ktorý zamestnanec má na príplatok nárok.

Pri strate zamestnania môžu poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Následne sa táto žiadosť doručí Sociálnej poisťovni elektronickou formou z úradu práce. Práve týmto momentom sa začína konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti.

Aktuálne spracovaná téma pre každého zamestnávateľa – Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023

Predplatitelia našich odborných účtovných a daňových produktov sa môžu tešiť na webinár od JUDr. Ivana Syrového, PhD:

Zápis údajov obchodných spoločností do OR

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD

Dátum: 29.9.2022

Čas konania: 13:00 - 13:30

Ak ešte nie ste našim predplatiteľom a chcete sa ním stať a dozvedieť sa o našich produktoch viac volajte: 0918 850 790.

 Ak máte otázku neváhajte nás taktiež kontaktovať. Vaše podnety môžete posielať na email: dominika.holubova@dashofer.sk

S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Potrebné zákony pre orientáciu sa v problematike nastavenia chodu firmy

Zákon o účtovníctve

Zákon o dani z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákonník práce

Zákon o sociálnom poistení

Články

Podrobnosti k oznámeniu 301/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023

... JUDr. Renáta Považanová Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak ...

Podrobnosti k oznámeniu 300/2022 Z. z. - oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023

... JUDr. Renáta Považanová Suma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (na príslušný kalendárny rok) je určená podľa § 7 alebo § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok predstavuje 1/174 ...

Podrobnosti k vyhláške 299/2022 Z. z. - vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje všeobecne ...

Konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti sa začína až doručením žiadosti pobočke

... Pri strate zamestnania môže poistenec požiadať o dávku v nezamestnanosti priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade jeho žiadosť doručí Sociálnej poisťovni elektronicky úrad práce. Sociálna poisťovňa ...

Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Nočnou prácou je práca vykonávaná zamestnancom v čase medzi 22. a 6. hodinou. V prípade výkonu nočnej práce zamestnancovi patrí popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie za výkon nočnej práce. V týchto intenciách je súčasne nevyhnutné zvýrazniť absolútny zákaz nočnej ...

Príplatok za prácu nadčas v roku 2023

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Pojmovým znakom práce nadčas je práca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom ...

Príplatok za prácu vo sviatok pre rok 2023

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Za prácu vykonávanú vo sviatok sa poskytuje mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok bez zreteľa na skutočnosť, či sviatok pripadol na inak pracovný deň, alebo na deň nepretržitého odpočinku v týždni. Pre doplnenie možno uviesť, že konkrétne dni sviatkov sú vymedzené zákonom ...

Pri investícii na východnom Slovensku podporíme tisícky nových pracovných miest

... Štátna podpora v oblasti získavania a výberu zamestnancov, ich zaškoľovania a výcviku, ako aj podpora mobility za prácou a tvorby nových pracovných miest. To boli hlavné témy stretnutia štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera a CEO Volvo Cars Slovakia Björnom Helldénom v Bratislave. Ponuku ...

Nezabudnite na daňové povinnosti

... Blíži sa finálny termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu a rovnako aj zaplatenia tejto dane. Ide o dátum 30. september 2022 a týka sa osôb, ktoré mali príjem zo zahraničia a predĺžili si lehotu na podanie priznania. Blíži sa finálny termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu ...

Ministerstvo práce navrhuje od začiatku budúceho roka zreformovať aktívnu politiku trhu práce

... Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 65 na 100 percent sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Novým nástrojom aktívnej politiky trhu práce sa má stať príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie, ktorý sa má poskytovať ...

Odporúčame

Pripravili sme pre Vás novú publikáciu na USB: Analýza finančnej situácie podniku

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH


Odhlásiť z odberu sa môžete TU.