Biznis info - Firma a koronavírus
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 55/2021

[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Potrebné zákony pre orientáciu sa v problematike nastavenia chodu firmy v súvislosti s koronavírusom

Zákonník práce

Zákon o sociálnom poistení

Obchodný zákonník

Články týkajúce sa koronavírusu

Európska komisia posiela Slovensku predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur v rámci plánu obnovy

... Európska komisia vyplatila Slovensku predbežné financovanie vo výške 822,7 milióna eur v rámci plánu obnovy. Ide o 13 percent celkových finančných prostriedkov, ktoré má krajina pridelené v rámci tohto mechanizmu.Slovensko má v rámci mechanizmu získať granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur. Vyplatenie ...
... Situácia v mnohých slovenských priemyselných podnikoch sa v dôsledku vysokých cien energií stáva kritická. Na dnešnej tlačovej konferencii to konštatovali predstavitelia Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.Firmytrápia aj ceny emisných povoleniek a mnohých komodít, ako napríklad hliníka ...

Daňové priznanie do konca septembra nepodala štvrtina firiem

... Daňové priznanie za hospodárenie v minulom roku do konca septembra podalo 214 755 podnikateľov. Išlo o 5 348 akciových spoločností a 209 407 spoločností s ručením obmedzeným, čo predstavuje v priemere 75,26 percentafiriem. V tlačovej správe o tom informovala poradenská spoločnosť Dun Bradstreet. ...

Na Slovensku by sa mal zaviesť nový typ registračnej pokladnice

... Na Slovensku by sa mal zaviesť nový typ registračnej pokladnice. Pôjde o softvérovú on-line registračnú pokladnicu. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude používať tento nový typ pokladnice alebo bude využívať on-line registračnú pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu. Vyplýva to z predbežnej ...

Každý deň chodí do práce iba štvrtina Slovákov

... Každý deň chodí do práce len 26 percent Slovákov. Ako ďalej vyplýva z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, takmer polovica opýtaných tvrdí, že sa oproti minulému roku cítia menej vyčerpane a naučili sa oddeliť pracovný čas od toho osobného. Každý druhý opýtaný Slovák sa zároveň vyjadril, ...

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2021

... V priebehu mesiaca august 2021 došlo k4 závažným pracovným úrazom snásledkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali vodvetvídoprava askladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, verejná správa a obrany, povinné sociálne zabezpečenie aadministratívne a podporné ...

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2021

... Vmesiaci august 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných vinformačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 124 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 74 subjektov. Zuvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 32 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových ...

Viaceré odborné útvary SP v Bratislave sú na novej spoločnej adrese v zrekonštruovanej a úspornej budove

... Desiatka odborných útvarov ústredia Sociálnej poisťovne sa presťahovala do kompletne zrekonštruovanej budovy na Nevädzovej ulici v Bratislave. Po rokoch práce v nevyhovujúcich priestoroch sa tak zamestnanci môžu venovať agende sociálneho poistenia a riešeniu otázok klientov v priestoroch, ktoré z hľadiska ...

Ako vstúpiť do e-Služieb pomocou elektronického občianskeho preukazu (eID) od roku 2022

... Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne. Základnou zmenou je, že na prihlasovanie sa už nebudú používať Grid karty. Sociálna poisťovňa už informovala o novom spôsobe prihlásenia (pomocou hesla a aplikácie). Okrem toho naďalej bude možné prihlasovať sa do e-Služieb pomocou ...

Rodinné firmy na Slovensku by mali získať výraznejšiu podporu zo strany štátu

... Rodinné firmy na Slovensku by mali získať výraznejšiu podporu zo strany štátu. Aspoň to predpokladá Návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikovna Slovensku, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.Ten pozostáva z 10 konkrétnych opatrení, ktorých ...

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest zamestnancov od 4. októbra 2021

... Dňom 4. októbra 2021 vstúpila do účinnosti vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 250, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Vyhláška upravuje pravidlá používania ochrany horných dýchacích ciest všetkých osôb. Povinnosti vyplývajúce ...

K dohode o minimálnom zdanení nadnárodných firiem sa pripojilo takmer 140 krajín

... Ku globálnej dohode s cieľom zaviesť rozsiahle zmeny v zdaňovaní veľkých nadnárodných spoločností sa pripojilo takmer 140 krajín.Informovala o tom v piatok 8. 10. 2021 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá prevzala záštitu nad rokovaniami o dohode. Ambíciou je zabezpečiť, aby ...

SZRB vyplatila cestovným kanceláriám prvé milióny, o pomoc požiadalo už 23 subjektov

... Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 23 žiadostí v celkovej výške takmer 23 milión eur. Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú ...

Odborný portál vydavateľstva

Pripravili sme pre vás novú online knihu Ďanová kontrola v praxi
VIAC INFO / OBJEDNÁVKA

banner

Opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s koronavírusom:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

7.10.2021 – 252., 253., 254. a 255. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky   

Prehľad najdôležitejších zmien:

Vyhláška upravujúca činnosť prevádzok

Vestník vlády SR - vyhláška 253.

Účinnosť od 11.10.2021

 • Hodiny vyhradené pre seniorov a ŤZP sa po novom rušia. Doteraz bolo potrebné, aby seniorské hodiny vyčlenili prevádzky v bordových a čiernych okresoch v režime “základ”.
 • Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do12 rokov a 2 mesiacov veku. (Vysvetlenie: lehota bola stanovená tak, aby sa osoba vo veku 12 rokov stihla zaočkovať a po očkovaní jej uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.)
 • Explicitne sa uvádza, že pri vstupe do prevádzky je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP,kompletne zaočkovaní).
 • Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2  odsek 2) predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne.

Vyhláška upravujúca režim na hraniciach

Vestník vlády SR - vyhláška 255.

Účinnosť od 15.10.2021

 • Registrácia cez eHranicu bude pri vstupe na SR povinná pre osoby nad 12 rokov a 2 mesiacov veku. (Vysvetlenie: lehota bola stanovená tak, aby sa osoba vo veku 12 rokov stihla zaočkovať a po očkovaní jej uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.)
 • Dĺžka karantény po vstupe do SR sa zjednocuje s vnútroštátnou dĺžkou izolácie - pri bezpríznakovom priebehu karantény po vstupe na Slovensko sa končí uplynutím 10. Dňa. Dĺžka karantény sa končí aj obdržaním negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň. Karanténa sa netýka osôb, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby v zmysle vyhlášky.
 • Status plne zaočkovanej osoby je po novom pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu. (Pozn.: úprava vznikla na žiadosť MZ SR)
 • Na zoznam krajín, pri ktorých sa pasažieri (vrátane zaočkovaných) s príletom na Slovensko nemusia preukazovať PCR testom, pribudli Spojené arabské emiráty. 
 • Na základe rokovaní s Ministerstvom dopravy SR sa povinná karanténa po novom nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie pracovného povolenia a dokladov s tým súvisiacich pre povolanie vodiča hromadnej a kamiónovej dopravy v SR a sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o tejto skutočnosti. Tieto osoby musia zároveň disponovať negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Vyhláška upravujúca organizáciu hromadných podujatí

Vestník vlády SR - Vyhláška 254.
Redakčné oznámenie 256.

Účinnosť od 11.10.2021

 • Medzi kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do12 rokov a 2 mesiacov veku. (Vysvetlenie: lehota bola stanovená tak, aby sa osoba vo veku 12 rokov stihla zaočkovať a po očkovaní jej uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.)
 • Explicitne sa uvádza, že pri vstupe na hromadné podujatie (HP)  je povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov HP len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).
 • Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa explicitne zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie.

Vyhláška upravujúca izoláciu pozitívnej osoby a karanténu kontaktov

Vestník vlády SR - Vyhláška 252.

Účinnosť od 11.10.2021

 • Obdobne ako v prípade zdravotníckych pracovníkov: Aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb, v prípadoch ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie. Podmienkou je, aby takýto pracovník dodržiaval prísne hygienické štandardy, mal nasadený FFP3 respirátor bez výdychového ventilu resp. prekrytý chirurgickým rúškom, používal ochranné okuliare alebo štít a tiež nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom alebo jednorazový ochranný oblek.
 • Medzi osoby v osobitnom režime budú po novom zaradení aj  zamestnanci Sociálnej poisťovne a jej pobočiek, zamestnanci pohrebných služieb, pracovníci určení poskytovateľom letových prevádzkových služieb, pracovníci určení prevádzkovateľom medzinárodného letiska a ďalšie osoby, o ktorých tak rozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo vecne príslušný orgán verejného zdravotníctva. Definícia osoby v osobitnom režime je stanovená v paragrafe 4 príslušnej vyhlášky.

Odhlásiť z odberu sa môžete TU.