Ak sa Vám tento email nezobrazil správne, kliknite sem.

www.onlinezakony.sk
Úvod
[[salutation]],

v Novinkách v legislatíve nájdete aj tento týždeň viacero zaujímavých príspevkov. Od začiatku budúceho roka by sa mala zvýšiť atraktívnosť sezónnych prác pre ľudí bez práce. Ak budú mať nezamestnaní príjem zo sezónnych prác, neprídu o dávky v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi. V novele zákona o službách zamestnanosti to navrhujú poslanci za stranu SaS Jarmila Halgašová a Peter Cmorej. Návrh predložili do parlamentu.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mení pravidlá trhu s elektrinou a plynom. Regulačný úrad mení svoju vyhlášku o pravidlách trhu aj pre akútne problémy na trhu s elektrinou a plynom. „Touto novelizáciou pravidiel trhu reagujeme najmä na aktuálne a akútne potreby trhu. Zároveň sme v tejto novele vyriešili aj celý rad procesov, ktoré môžu byť prevzaté i do nových pravidiel trhu, na ktorých úrad už paralelne pracuje a ktoré v zmysle novelizovaného zákona o regulácii v sieťových odvetviach vydáme najneskôr do 31. marca 2023,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Odvetvie cestovného ruchu by mohlo dostávať finančnú podporu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 nielen do konca tohto roka, ale aj neskôr. Doplniť sa má príspevok na pomoc podnikom v tomto sektore v súvislosti s nepriaznivými ekonomickými vplyvmi. Umožní to návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci Národnej rady SR Miloš Svrček, Boris Kollár, Peter Pčolinský a Ľudovít Goga (všetci Sme rodina). Zmeny majú po schválení nadobudnúť účinnosť 15. decembra.

V aktuálnom vydaní sa môžete tešiť aj na tradičný prehľad práve prerokovávaných noviel a zákonov, ako aj informáciu o vyhlásených a novelizovaných právnych predpisoch.

Adrián Kaniansky
Odborný redaktor pre portál www.onlinezakony.sk
02/33 00 53 23
adrian.kaniansky@dashofer.sk


Facebook


 

Odporúčame

Pripravili sme pre Vás novú publikáciu na USB: Analýza finančnej situácie podniku

Výber praktických otázok a odpovedí z oblasti dane z príjmov a DPH

 

Aktuality

Zdroj: SITA
Od začiatku budúceho roka by sa mala zvýšiť atraktívnosť sezónnych prác pre ľudí bez práce. Ak budú mať nezamestnaní príjem zo sezónnych prác, neprídu o dávky v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi. V novele zákona o službách zamestnanosti to navrhujú poslanci za stranu SaS Jarmila Halgašová a Peter Cmorej. Návrh predložili do parlamentu. ... celý text


Zdroj: SITA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) mení pravidlá trhu s elektrinou a plynom. Regulačný úrad mení svoju vyhlášku o pravidlách trhu aj pre akútne problémy na trhu s elektrinou a plynom. „Touto novelizáciou pravidiel trhu reagujeme najmä na aktuálne a akútne potreby trhu. Zároveň sme v tejto novele vyriešili aj celý rad procesov, ktoré môžu byť prevzaté i do nových pravidiel trhu, na ktorých úrad už paralelne pracuje a ktoré v zmysle novelizovaného zákona o regulácii v sieťových odvetviach vydáme najneskôr do 31. marca 2023,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. ... celý text


Zdroj: SITA
Odvetvie cestovného ruchu by mohlo dostávať finančnú podporu na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 nielen do konca tohto roka, ale aj neskôr. Doplniť sa má príspevok na pomoc podnikom v tomto sektore v súvislosti s nepriaznivými ekonomickými vplyvmi. Umožní to návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci Národnej rady SR Miloš Svrček, Boris Kollár, Peter Pčolinský a Ľudovít Goga (všetci Sme rodina). Zmeny majú po schválení nadobudnúť účinnosť 15. decembra. ... celý text

 |  staršie >>


Práve prerokovávané právne predpisy
Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ... celý text

 

Schválené zákony a novely
Zdroj: Verlag Dashöfer
V prehľade zmien právnych predpisov nájdete aj Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov ... celý text