Bezplatné e-noviny pre školy

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, P.O.BOX 323, 814 99 Bratislava 1 / VYDANIE: 2/2022
Odhlásiť sa z odberu novín


[[salutation]],

Vážený návštevník / Vážená návštevníčka,

snahou čo najlepšieho servisu e-mailových novín je pravidelne prinášať aktuálne spravodajstvo z jednotlivých odborných oblastí vo forme príspevkov. Z dôvodu neustáleho skvalitňovania našich služieb sa stretnete aj s jednoduchými anketami, kde budete môcť vyjadriť Vašu spokojnosť, či pripomienky, alebo námety pre zlepšenie fungovania informačného servisu. Prípadne sa budete môcť stať spolutvorcami nových produktov vydavateľstva. Vaše úsilie a ochotu budeme odmeňovať aj vecnými darčekmi.
S prianím príjemného čítania
Verlag Dashöfer s.r.o.


Články

Rezort školstva realizuje kroky k čo najlepšiemu začleneniu žiakov z Ukrajiny

Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle v záložke „Situácia na Ukrajine“ zverejnilo všetky postupy a odporúčania, ktoré majú školy dodržiavať pri zaraďovaní žiakov z Ukrajiny do tried. Pre rodičov z Ukrajiny sú dostupné informačné letáky v slovenčine aj ukrajinčine spolu s kontaktmi na poradenstvo v ukrajinskom jazyku. Metodickú prípravu škôl a

Maturitné skúšky zohľadnia dištančnú výučbu. S prípravou pomôže „Manuál spokojného maturanta“

Maturitné testy tvorilo viac odborníkov, kontroloval ich trojnásobný počet recenzentov a dodatočne ich posudzovali aj samotní učitelia. Na písomný test bude vyhradený dlhší čas a žiaci musia dosiahnuť viac ako 33 %. Otázky na ústnu maturitu upravujú školy s ohľadom na dištančnú výučbu. Žiaci budú mať náhradný aj opravný termín na

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 4. marca 2022- poskytovanie stravovania v zariadeniach školského stravovania aj príslušníkom Ozbrojených síl SR počas mimoriadnej situácie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  rozhoduje takto: S účinnosťou od 4. marca 2022 sa rozhodnutie

Pracovné právo

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nároky

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce

Smernice

Stredná škola - Vzor dokumentácie civilnej ochrany školy/školského zariadenia

Materská škola - Vzor dokumentácie civilnej ochrany školy/školského zariadenia

Základná škola - Vzor dokumentácie civilnej ochrany školy/školského zariadenia

Mohli by ste využiť pri Vašej činnosti

Odborný portál Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme: VIAC INFO / OBJEDNÁVKA

Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme